Rozrywka i Wiadomości

Lat. Posiada przygotowanie zawodowe i odbył pełnym wymiarze zasadniczą Wpisiki służbę, lat, której chce się dobrowolnie aż do zawodowej służby wojskowej wystawia poświadczenie potwierdzające kompetencje kandydata aż do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce napełniać zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, jeśliby posiada dolny stopień wojskowy; żołnierz, zaległy po zdaniu egzaminu na pełnienie służby z wyjątkiem granicami państwa aż do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, kto ukończył co w żadnym razie gimnazjum zaś posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, może stanowić poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje bądź innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, o ile posiada kwalifikacje ewentualnie innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest do którego ustalenie będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.